Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc Topcon

Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc Topcon Bố trí điểm ra thực địa là quá là quá trình đưa những điểm trên bản vẽ thiết kế ra ngoài thực địa theo một hệ tọa độ xác định hoặc có thể giả định Chúng ta có thể dùng máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử để bố trí điểm ra thực địa....

© 2016 Máy đo đạc lớn nhất miền trung. Thiết kế Website bởi Lê Linh.